Rädda Barnen

För många år sedan drev jag igång ett projekt på Rädda Barnen. Vi började arbeta lokalt i centrala Göteborg.

Vi granskade antimobbningsplanerna på skolorna. Då var det inget krav på att ha en handlingsplan för att åtgärda mobbing på skolan för rektorn.

Dessa är offentliga handlingar och man har rätt att få ut dem. Jag frågade efter planen på engelska skolan men blev ilsket mött av rektorn där. Det fanns ingen vid den tiden.

Arbetet på Rädda Barnen växte, jag höll föreläsning i Kungsbacka och sedan hölls en större konferens i Jönköping där jag var med.

Det var roligt och spännande att jobba för att mobbing ska försvinna på skolorna och att studera hur aktiva rektorerna var i Göteborg under den tiden. Idag finns handlingsplaner och det är ett krav.

Jag förlorade allt förtroende för engelska skolan, jag fick ett dåligt bemötande vilket är märkligt då jag alltid haft bra relationer med skolors rektorer. Om jag får barn kommer jag inte placera dem där. Hierarki i skolan är inget jag förespråkar, vuxna ska visa elever lika mycket rättigheter som personalen ska ha. Dåvarande rektor bemötte mig kränkande och respektlöst.