Internationella Kvinnodagen

Internationella kvinnodagen, de oumbärliga kvinnorna

Idag på internationella kvinnodagen vill jag hylla kvinnorna och ledarskapet. De kvinnor jag har mött under 2017, i arbetet och privat, de flesta av dem arbetar i skolan. Dessa kvinnor gör ett fantastiskt arbetet med att ta hand om våra unga medborgare, våra barn och elever och gör dem till goda medborgare, utan kvinnorna i skolan så skulle våra samhällen vara totalt förlorade, för kvinnorna i skolan lär ut gränssättningar, kunskap, ger tröst och skydd, man vägvisar och de berör, man älskar och man har tro på individen. Allt detta görs inte kostnadsfritt, alla kvinnor som arbetar med barn lägger hela sin energi på att få dessa unga individer att växa, ibland kan man utläsa tacksamhet och kärlek hos eleverna, man ser ett förtroende och en respekt hos dem som de visar sina lärare. Jag kan se att eleverna tycker om sina lärare, näst efter föräldrarna spelar dessa kvinnor stor roll i elevernas liv men det är så sällan som man som lärare får höra det, hur gott man gör för så många så idag vill jag säga det till alla er underbara fina lärare som gör så mycket gott för samhället, skolan och de ungas liv. Ni är underbara och det arbetet ni gör helt livsavgörande, glöm inte att du är fantastisk, underbara lärarinna.